Zadržavanje odgovarajućeg razmaka između pčelinjaka

Best practice
croatia
29
1
Zadržavanje odgovarajućeg razmaka između pčelinjaka


Dostupnost prirodne hrane za pčele je osnova uspješnog pčelarenja i učinkovitog oprašivanja. Pčelinjak se može postaviti u ruralnom ili urbanom području, ali to ponajviše ovisi o lokalnoj prisutnosti, dostatnosti i raznovrsnosti medonosnog bilja. Udaljenost između stacionarnih i selećih pčelinjaka ovisi i o veličini pčelinjaka (broju pčelinjih zajednica na nekoj lokaciji), te o udaljenosti na koju pčele lete pri potrazi za hranom. Postoji karta pašnog potencijala i registrirane lokacije pčelinjaka, a razmještanjem pčelinjaka pri sezonskoj selidbi bave se pašni povjerenici. Prikladan razmak među pčelinjacima smanjuje mogućnost zalijetanja pčela skupljačica i grabeži, odnosno prenošenja uzročnika bolesti i reinvazija grinjom Varroa destructor.

Karta pčelinjih paša Hrvatske
Registar pčelinjaka i pčelara

Metoda

1

-registriranje, evidentiranje i ažuriranje lokacije pčelinjaka

© IVANA TLAK GAJGER
© IVANA TLAK GAJGER
2

– u suradnji s pašnim povjerenikom provjeriti dostupnost željene lokacije za postavljanje / selidbu pčelinjaka

3

– uspostaviti otvorenu komunikaciju s pčelarima susjedima (protok informacija; provedba „istodobnih“ tretmana na svim zajednicama na pčelinjaku i svim pčelinjacima istog područja)

Reference

Nikolić, T. i sur. (2010): Katastar pčelinjih paša Hrvatske.

Bučar M. (2008): Medonosne biljke kontinentalne Hrvatske. Matica hrvatska-Petrinja i
Učiteljski fakultet Zagreb-podružnica Petrinja, Petrinja, 5-616.

https://we.tl/t-h27NioPBKW

© IVANA TLAK GAJGER

Važeći Pravilnik o držanju pčela s prilozima

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_18_552.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_52_1051.html

Does the description correspond to the practice applied in your country?
29
1