Zagotovitev primernega prostora za skladiščenje in delo

Best practice
slovenia
18
0
Zagotovitev primernega prostora za skladiščenje in delo


Z upoštevanjem dobre čebelarske prakse pri oskrbovanju čebeljih družin in skrbjo za ustrezne higiensko-tehnične razmere pri točenju, polnjenju in skladiščenju medu si prizadevamo ohranjati enako kakovost medu, kot so ga proizvedle čebele v panju

Primerna posoda za skladiščenje medu in ostalih čebeljih pridelkov.
Čebelarska oprema in pribor.

Metoda

1

Med je edinstveni pridelek in prav gotovo tudi najbolj razširjen kot tudi poznan čebelji pridelek. Čebelarji pa imamo ključno vlogo pri pridelavi kot tudi zagotavljanju kakovosti in varnosti medu. Radi poudarjamo, da gre za popolnoma naraven proizvod in živilo, ki je brez kakršnih koli dodatkov, barvil ali konzervansov. Zaradi tega med že od nekdaj velja za edinstveno naravno hrano. Z upoštevanjem dobre čebelarske prakse pri oskrbovanju čebeljih družin in skrbjo za ustrezne higiensko-tehnične razmere pri točenju, polnjenju in skladiščenju medu si prizadevamo ohranjati enako kakovost medu, kot so ga proizvedle čebele v panju.

Čebelarji skrbimo, da naš pridelek ni fizikalno, kemično ali mikrobiološko onesnažen. Količina pridelanega medu je odvisna tako od letine, ki je odvisna predvsem od vremenskih razmer, medenja v naravi in moči čebeljih družin, kot tudi izkušenj čebelarja.

S primernim skladiščenjem si prizadevamo ohraniti kakovost kot čebele v panju.
© Peter Kozmus
2

Pri skladiščenju čebeljih pridelkov kot tudi izdelkov iz čebeljih pridelkov moramo skrbeti, da nam v skladišču ne zaostajajo iz prejšnjih sezon, ampak jih porabljamo skladno z načelom izpodrivanja (First In First Out – prvi noter – prvi ven). Prav tako je pomembno načelo pri skladiščenju, da zaloge porabljamo ali pa jih prodajamo v skladu z roki uporabe posameznega čebeljega pridelka oz. izdelka iz čebeljih pridelkov.

Skladiščenje čebeljih pridelkov v primernih skladiščnih posoda.
© Peter Kozmus
3

Pri skladiščenju medu je potrebno biti pozoren, da ni izpostavljen tujim vonjem, saj se lahko hitro naveže vonja. Prav tako ne sme biti izpostavljen insektom, prahu in težkim kovinam. Medu se pripisuje dolgotrajen rok uporabnosti seveda, če je skladiščen po ustreznih postopkih. V skladišču moramo za to doseči optimalne razmere, saj se bo v nasprotnem primeru občutno poslabšala kakovost medu. Zato med skladiščimo na hladnem, pri temperaturi, ki je nižja od 16 °C, in pri relativni zračni vlagi, ki je nižja od 65 %. Za skladiščenje medu se uporabljajo ustrezne posode, ki so namenjene za skladiščenje živil. Najprimernejša embalaža za med je posoda iz nerjaveče pločevine ali plastike s certifikatom za uporabo v živilski industriji. Za manjše količine medu se uporabljajo stekleni kozarci. Pokrovi posod, ki morajo dobro tesniti. Saj v nasprotnem primeru med zaradi svoje higroskopnosti nase veže vlago iz okolja, posledica tega pa je fermentacija medu na površini. Visoka temperatura skladiščenja, neustrezno utekočinjanje medu in izpostavljenost neposredni sončni svetlobi povzročajo poškodbe medu. Zato prostor, kjer skladiščimo med, naj bo temen, suh in brez tujih vonjev.

Poleg ustrezne skladiščne posode moramo poskrbeti tudi za urejenost skladišča.
© Peter Kozmus
Skladišče je ogledalo čebelarja.
© Peter Kozmus
4

Temperatura skladiščenja medu odločilno vpliva na hitro povečevanje HMF-a, ki je eno izmed kakovostnih meril medu, saj ga po Pravilniku o medu (Ur. l. RS, 4/2011) v medu ne sme biti več kot 40 mg/kg. Če je temperatura skladiščenja previsoka, se zmanjša ali celo uniči tudi aktivnost encimov, saj so ti občutljivi na toploto. Kolikor dolgotrajnejše je skladiščenje, kolikor višja je temperatura skladiščenja in kolikor večja je izpostavljenost svetlobi, toliko večji je tudi vpliv na barvo medu, saj ta v takšnih razmerah potemni, izgubljajo pa se tudi aromatske komponente. Med zato skladiščimo na hladnem, suhem in temnem prostoru. S tem zmanjšamo hitrost nastajanja HMF, ohranjamo aktivnost encimov in preprečujemo negativni vpliv na barvo in aromo medu.

Skladiščenje medu v inox posodah.
© Peter Kozmus
5

Med v satju skladiščimo v zaprtih posodah ali zavit v živilsko folijo ter skladiščen. Med v satju pridobivamo izključno iz deviškega satja. Material, ki ga uporabljamo za zavijanje in pakiranje, ne sme biti vir okužbe našega pridelka, zato poskrbimo tudi za ustrezno hranjenje ovojnega materiala, prav tako pa tudi, da ni izpostavljen vplivom onesnaženja iz okolja in da je v celoti nepoškodovan. Tako zapakiranega tudi ustrezno označimo. Shranjujemo ga v hladnem, suhem in temnem prostoru pri temperaturi, ki je nižja od 16 °C.

Surov propolis skladiščimo v zaprtih posodah, ki so namenjene za skladiščenje živil. Prostor, kjer skladiščimo propolis, naj bo temen, hladen in suh (hladilnik, zamrzovalnik). Obstojnost tako surovega propolisa je več let.

Surov propolis skladiščimo v zaprtih posodah  v hladilniku ali zamrzovalniku.
© Peter Kozmus

Skladiščenje svežega cvetnega prahu lahko v hladilnih napravah. Pri tem čebelarji uporabljamo ali hladilne ali zamrzovalne omare. Čas shranjevanja svežega cvetnega prahu v hladilnih napravah je do pol leta. Med tem ko čas shranjevanja v zamrzovalnih napravah je od enega do treh let. Pri tem je pomembno, da ko svež cvetni prah enkrat odmrznemo ne smemo ponovno zamrzniti. Zato smo pri skladiščenju svežega cvetnega prahu pozorni na neprekinjeno temperaturo hladilnih napravah. Temperatura v hladilniku do +5°C oz. v zamrzovalniku do –18 °C. Pri tem je pomembno, da čebelar redno spremlja temperaturo hladilnih naprav.

Svež cvetni prah je potrebno skladiščiti v hladilnih napravah.
© Peter Kozmus

Med tem ko posušen cvetni prah skladiščimo v zaprtih posodah primeren za skladiščenje živil v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi 140C do treh mesecev. Pri daljšem skladiščenju ga shranimo v hladilnik. Osmukanec in izkopanec ne smeta biti fizikalno onesnažena. Za pridobivanje izkopanca uporabljamo izključno deviško satje.

6

Skladiščenje matičnega mlečka je v zaprtih posod primernih za skladiščenje živil. Pri skladiščenju matičnega mlečka je potrebno biti pozoren, da ni izpostavljen svetlobi, saj je občutljiv in ga shranjujemo v temnem prostoru. Svež matični mleček shranjujemo v hladilnih napravah, in sicer v hladilnik do 6 mesecev. Med tem ko v zamrzovalniku od enega do treh let. Temperatura v hladilniku do +5°C med tem ko v zamrzovalniku do –18°C. Prav tako kot pri svežem cvetnem prahu je potrebno redno spremljati temperaturo hladilnih naprav.  In ko enkrat odmrznemo matični mleček, ga ne smemo ponovno zamrzniti.

Matični mleček je občutljiv na svetlobo. Zato se skladišči v zaprtih posodah v hladilnih napravah.
© Peter Kozmus

Za popestritev in obogatitev čebelarske ponudbe, čebelarji medu dodajamo različne dodatke. Največkrat suho sadje, kot so različni oreščki in drugo posušeno sadje. Vse te dodatke, ki ne smejo biti plesnivi ali nagniti, je treba do njihove uporabe skladiščiti v primernih, čistih posodah. S primernim skladiščenjem je treba preprečiti njihovo plesnenje in žarkost (oksidacija). Če jih nismo pridobili sami, moramo tudi zanje zagotoviti sledljivost (shranimo račun, dobavnico), si torej zapomniti, pri kom smo jih kupili, da bi bilo ob morebitni neustreznosti dodatkov živilo mogoče umakniti oz. odpoklicati.

7

Prav tako je pomembno skladiščenje medenih napitkov in drugih pijač, ki jim je dodan med. Torej da se ohranita kakovost in varnost izdelka. Pri medenih napitkih in drugih pijačah, ki niso pasterizirani jih skladiščimo v hladilniku pri temperaturi do +8 °C. Hladilna temperatura upočasnjuje rast mikroorganizmov, kar s tem podaljša tudi uporabnost napitka, kot tudi ohranja njegovo kakovost. Alkoholne medene pijače lahko shranjujemo pri sobni temperaturi ali celo pri nižji temperaturi. Alkohol deluje kot naravni konzervans, ki pomaga pri ohranjanju stabilnosti pijače. Vendar pa je tudi priporočljivo, da se alkoholne medene pijače skladiščijo v suhem in temnem prostoru. Torej stran od neposredne sončne svetlobe, saj svetloba lahko vpliva na okus kot tudi kakovost pijače izgubi pa se tudi svežina, ki omogoča prijetno izkušnjo uživanja medenih pijač.

Medene pijače so idealne za obogatitev čebelarske ponudbe.
© Peter Kozmus

Za vse čebelje pridelke, ki jih shranjujemo v hladilnih napravah moramo poskrbeti za nepretrgano verigo temperature. Pri polnjenju ali odvzemanju čebeljih pridelkov iz hladilnih naprav pa mora biti čim krajši čas, da je temperatura zraka v hladilnih napravah čim bolj konstantna.

Tako čebelar z ureditvijo skladiščenega prostora, opreme, skladišče posode za čebelje pridelke in izdelke poskrbi, da se kakovost in varnost ohrani vse do porabe zalog ali prodaje. Pomembno je tako, da se vse te lastnosti posameznega čebeljega pridelka ohranijo kot v čebeljem panju.

Ohranjanje kakovosti medenih pijač v zaprtih posodah.
© Peter Kozmus
8

Ključni pojmi:

Skladišče: je prostor, kjer se shranjujejo čebelji pridelki/izdelki.

Pridelava: je postopek od reje čebel do odvzema čebeljih pridelkov vključno s skladiščenjem čebeljih pridelkov, embaliranjem in pakiranjem.

Načelo izpodrivanja (First In First Out – prvi noter – prvi ven): načelo izpodrivanja živil v skladiščih, glede na rok uporabe.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
18
0