Zamenjava čebeljih satov (koliko in kdaj)

Exchange
slovenia
4
0
Zamenjava čebeljih satov (koliko in kdaj)


Satje je sestavni del naseljenega čebeljega panja. V njem čebele gojijo zalego, hkrati pa je tudi posoda za skladiščenje medičine, medu in cvetnega prahu. Od kakovosti satja je v veliki meri odvisen normalen razvoj čebelje družine.

Satje je sestavni del naseljenega čebeljega panja. V njem čebele gojijo zalego, hkrati pa je tudi posoda za skladiščenje medičine, medu in cvetnega prahu. Od kakovosti satja je v veliki meri odvisen normalen razvoj čebelje družine. V satju se kopičijo ostanki zdravil, pesticidov, nečistoč in povzročitelji bolezni. Zato je nujno, da satje redno obnavljamo.

1

Za odbiro satov za taljenje je primernih več priložnosti. Prva je ob točenju.

© Peter Kozmus
2

Druga je ob zimski slabitvi družin, ko lahko prazne sate odvzamemo iz medišča. Tretja je, ko praznimo medišča pred zdravljenjem čebeljih družin. Sate odstranimo in shranimo v zato primeren prostor. Pred tem pa sate še sortiramo, ob tem jih razdelimo na štiri kakovostne skupine.

Satje prve skupine

V prvo skupino spada vse nezaleženo – deviško satje, ki bi se pri točenju lahko poškodovalo. Takšno satje lahko ostane tudi v medišču. Ker deviškega satja ni treba zavarovati pred voščeno veščo, ga shranimo v posebne omare, prazne panje ali pa ga zavijemo v časopisni papir in zložimo v zaboje.

Satje druge skupine

V drugo skupino spada normalno grajeno satje, brez trotovskih celic, ki je bilo vsaj 3–5 krat zaleženo. Če skozenj pogledamo proti svetlobi, lahko vidimo dno celice. Takšnega satja imamo po navadi največ in ga moramo zavarovati pred voščeno veščo.

Satje tretje skupine

V tretjo skupino uvrstimo medeno satje, ki je ostalo v medišču z manjšimi medenimi zalogami. Uporabili ga bomo spomladi, v družinah ki jim hrane  in pri izdelavi narejencev. Tudi to satje moramo zavarovati pred voščeno veščo.

Satje četrte skupine

V četrto skupino spada vse preostalo satje, ki je manj primerno ali neprimerno za nadaljnjo uporabo.

Sem spadajo:
– Črni, temni sati ne glede na starost – ki, ko jih pogledamo proti svetlobi, ne prepuščajo več svetlobe. Senca roke ni vidna.

– Sati, ki so krivi, vegasti ali pa so se posedli med vožnjo.

– Sati, ki so jih načele voščene vešče.

– Sati z veliko trotovskimi celicami.

– Sati z neizgrajenimi satnicami, ki so jih čebele propolizirale, saj jih ne marajo zgraditi do konca. To storijo le izjemoma ob odlični paši.

– Plesnivi sati, ki so povsem neuporabni in lahko tudi škodljivi za čebele ter neprimerni za proizvodnjo hrane.

– Sati, onesnaženi z iztrebki zaradi griže in nosemavosti.

– Sati, pogrizeni od miši.

Satje iz te skupine iz uporabe izločimo in primerne za pridobivanje voska ob prvi priložnosti pretopimo topilniku voska.

© Peter Kozmus
© Peter Kozmus

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
0