Zaščita stojišča pred medvedi

Exchange
slovenia
0
0
Zaščita stojišča pred medvedi
Item
Apiary, Beehive
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Always applicable
Production line
All
Evaluation
11 Detail

Problematika pred napadi medvedov čebeljih družin je iz leta v leto večja. Število medvedov se v Sloveniji povečuje, hkrati se zmanjšuje njihov življenjski prostor in vir hrane.

Ograja in s tem povezani materiali (koli, žica, električni pastir ...)
Kontejner z nameščeno sprednjo letvijo.

Metoda

1

Problematika pred napadi medvedov čebeljih družin je iz leta v leto večja. Število medvedov se v Sloveniji povečuje, hkrati se zmanjšuje njihov življenjski prostor in vir hrane. Zato so stiki z njimi pogostejši, pogostejši so tudi napadi na čebelje družine. Še posebej dovzetna so področja v Sloveniji kjer je medved naravno prisoten v večji meri oz. se čebelje družine nahajajo na njihovi migracijski poti.

2

Na teh območjih je potrebna obvezna preventivna zaščita z električnimi mrežami, ki po izkušnjah naj zanesljivejše odganja medveda in preprečuje škodo na čebelnjakih. Ograja mora biti dovolj gosta nameščena čim bližje k tlemi. Nameščenih mora biti zadostno število podpornih kolov in z primerno električno napetostjo. Napetost električnega pastirja mora biti vsaj 5 kV. Medvedi so dobro odlakane živali, zato mora biti napetost dovolj visoka, da začutijo bolečino.

3

Škoda, ki jo napravi medved je običajno tolikšna, da napadena čebelja družina ne preživi.

Pripravil: Aleš Bozovičar

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip