Zaščita stojišča pred medvedi

Best practice
slovenia
15
0
Zaščita stojišča pred medvedi


Problematika pred napadi medvedov čebeljih družin je iz leta v leto večja. Število medvedov se v Sloveniji povečuje, hkrati se zmanjšuje njihov življenjski prostor in vir hrane.

Ograja in s tem povezani materiali (koli, žica, električni pastir ...)
Kontejner z nameščeno sprednjo letvijo.

Metoda

1

Problematika pred napadi medvedov čebeljih družin je iz leta v leto večja. Število medvedov se v Sloveniji povečuje, hkrati se zmanjšuje njihov življenjski prostor in vir hrane. Zato so stiki z njimi pogostejši, pogostejši so tudi napadi na čebelje družine. Še posebej dovzetna so področja v Sloveniji kjer je medved naravno prisoten v večji meri oz. se čebelje družine nahajajo na njihovi migracijski poti.

© Peter Kozmus
2

Na teh območjih je potrebna obvezna preventivna zaščita z električnimi mrežami, ki po izkušnjah naj zanesljivejše odganja medveda in preprečuje škodo na čebelnjakih. Ograja mora biti dovolj gosta nameščena čim bližje k tlemi. Nameščenih mora biti zadostno število podpornih kolov in z primerno električno napetostjo. Napetost električnega pastirja mora biti vsaj 5 kV. Medvedi so dobro odlakane živali, zato mora biti napetost dovolj visoka, da začutijo bolečino.

© Peter Kozmus
3

Škoda, ki jo napravi medved je običajno tolikšna, da napadena čebelja družina ne preživi.

© Peter Kozmus

Pripravil: Aleš Bozovičar

Does the description correspond to the practice applied in your country?
15
0