Zriaďovanie včelínov v oblasti prístupnej vozidlám

Best practice
slovakia
11
0
Zriaďovanie včelínov v oblasti prístupnej vozidlám


Na dosiahnutie vysokej efektivity práce a promptných zákrokov na včelstvách treba vyberať lokality dostupné vozidlami.

auto

Všetky úle by mali byť dostupné vozidlom počas celého roka, pričom najoptimálnejšie (aj keď nie vždy uskutočniteľné) je mať prístup až niekoľko metrov k úľu. Uľahčíme si tak prácu pri procese nakladania/vykladania úľov, nástavkov, či rámikov alebo krmiva a vody pre včely.

Jednoduchý prístup vozidlom oceníme aj v prípade zhoršenia poveternostných podmienok a potreby náhleho zásahu do včelstva, ale aj v prípade kosenia okolia včelnice.

Autor: Matteo Giusti
© Marek Ratvaj

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0