Gebruik van mierenzuur

Exchange
belgium
27
9
Gebruik van mierenzuur


De varroabehandeling met mierenzuur is in België enkel mogelijk onder de vorm van FormicPro.

chemisch resistente handschoenen

De varroabehandeling met mierenzuur is in België enkel mogelijk onder de vorm van FormicPro. VarroMed bevat ook een kleine hoeveelheid mierenzuur, maar het hoofdbestanddeel is oxaalzuur. Daarom dat je voor deze beschrijving ‘Gebruik van oxaalzuur’ kan nalezen.

Mierenzuur is ook werkzaam op varroamijten in gesloten broedcellen, in tegenstelling tot oxaalzuur.
Het doodt ook de tracheemijt (Acarapis woodii), de Tropilaelaps mijt, wasmot en Nosema sporen.

1

FormicPro werkt tot in het gesloten broed en werkt bij een temperatuur van 10℃ tot 29,5℃. Gebruik 2 strips per bijenkast met uitzondering van honingbijvolken voor dracht (1 – 2 strips), jonge volken (eind zomer) (1 – 2 strips) en kleine kasten met één romp (1 strip).

2

Leg de strips bovenop de broedramen en voer de behandeling 7 tot 10 dagen uit.

3

Pas de behandeling bij voorkeur toe na de honingoogst. Voorzie voldoende frisse lucht door de bodem open te laten. Voer de behandeling niet uit bij aanhoudende regen, aangezien de bijen moeten kunnen vliegen.

4

Controleer gedurende 7 dagen de mijtenval na de behandeling.

Draag chemisch resistente handschoenen bij het hanteren van de strips. Door de hoge corrosiviteit kan de mierenzuuroplossing zware brandwonden veroorzaken.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
27
9