Inwinteren in de broedbak

Exchange
belgium
1
0
Inwinteren in de broedbak


Na de laatste zomeroogst (augustus) is het al tijd om jouw bijenvolken klaar te maken voor de winter. Je kunt jouw volken op één of twee broedbakken laten overwinteren. In september kun je nog een varroabehandeling uitvoeren

Eventueel vulblokken
Opbergruimte voor rompen en ramen
Volken met een goed leggende koningin
1

Na de laatste honingoogst kun je de honingzolder(s) van elk volk met leeggeslingerde ramen ‘s avonds terugzetten op de bijenkast, met een dekplank met voedergat tussen broedbak en honingzolder. Op deze manier zullen de bijen slechts de honingramen leeglikken en niet opnieuw vullen. Het is best geen honingramen van het ene volk bij een ander te zetten om eventuele besmetting van ziektes te voorkomen. Nu kun je al het koninginnenrooster verwijderen indien je dat gebruikt.

2

Na een drietal dagen kun je de ramen, honingzolders en eventueel overtollige broedbakken opbergen. Je kunt jouw volken op één of twee broedbakken laten overwinteren (of zelfs op anderhalve). Voordelen van het overwinteren op één broedbak zijn een gemakkelijkere thermoregulatie voor de bijen en dat je de was van de tweede broedbak meteen kunt smelten en je dus geen risico loop dat het ‘s winters beschimmelt. Een voordeel van het inwinteren op twee broedbakken is dat er meer stuifmeel beschikbaar blijft, wat belangrijk is voor het broed in het vroege voorjaar. Volken die gedurende het seizoen op één broedbak hebben gestaan, kunnen normaal gezien op één broedbak blijven staan. Volkeren op twee broedbakken verklein je best tot één indien de bijen minder dan een volledige broedbak bevolken, om schimmel te voorkomen op de onbezette ramen. Je kunt ook vulblokken gebruiken aan de zijkanten van de broedbak(ken) ter vervanging van lege kantramen. Vulblokken helpen om kleinere volken bijeen te houden en verhinderen dat onbezette kantramen beschimmeld geraken. Bekijk ook of je bijenvolken voeding nodig hebben om de winter door te komen (cfr. “Toediening en nazicht van wintervoer“).

© Kamiar Torabi
3

Bij het opbergen van je materiaal houd je best bij van welke kast elk stuk komt en ontsmet je het, indien je het materiaal opnieuw wenst te gebruiken in het volgende seizoen (cfr. “Slechts ziektevrije bijen en ramen naar andere kolonies overzetten“). Oud, donker gekleurd raat verwijder of smelt je (cfr. “Verwerking van de bijenwas (van het weghalen van oude raten tot productie van nieuwe wasafels”).

4

Verklein de vliegspleet om muizen buiten te houden die wel eens zouden willen overwinteren tussen de bijen.

Referenties:

INWINTERING – konVIB

INWINTEREN VAN BIJENVOLKEN – konVIB

Inwinteren: een bijenvolk voorbereiden op de winter (bijenclub.com)

Beekeeping | When & How To Prepare Your Bees For Winter (youtube.com)

Winterbijen – Imkerpedia

Verzeker je ervan dat je een goede opbouw hebt van winterbijen in deze periode. Hiervoor zijn genoeg voedsel, een lage varroalast en een goed leggende koningin nodig met genoeg beschikbare ramen in het broednest waarin ze kan leggen. Nu een goede populatie winterbijen ontwikkelen is een noodzakelijke voorwaarde om jouw kolonies de winter te laten doorkomen.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
1
0