Odstráňte choré včelstvá, aby sa nemohli rozmnožovať

Exchange
slovakia
3
0
Odstráňte choré včelstvá, aby sa nemohli rozmnožovať


Ťažkým krokom pre každého včelára je nutnosť likvidácie chorých včelstiev. Avšak týmto úkonom vie ochrániť svoje ostatné včely.

Prvým krokom pri tomto opatrení je selekcia včelstiev, ktoré sú postihnuté. Musíme preto vykonať klinickú prehliadku a nájsť včelstvá ktoré sú napadnuté morom včelieho plodu, vírusom deformovaných krídel alebo inými ochoreniami.

V ďalšom kroku chceme dosiahnuť, aby všetky včely boli vo vnútri úľa, ktorý sa chystáme eliminovať. Dosiahneme to zavretím letáča za tmy. Všetky choré alebo potenciálne choré včely sú vo vnútri a tak môžeme pristúpiť k ich usmrteniu. Včely usmrcujeme vysírením.

Posledným krokom pri odstraňovaní včelstiev je dezinfekcia materiálov, ktoré boli v kontakte s chorým včelstvom. Dezinfekcia jednotlivých materiálov je bližšie popísaná v tejto praktike. V skratke; pokiaľ bol zistený mor včelieho plodu, tak celé úle a spáliteľný materiál je spálený. Pokiaľ ide o menej závažnú nákazu, stačí adekvátna dezinfekcia a drevené materiály vieme znova využiť.

© LEONIDAS CHARISTOS

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0