Posúdenie stavu zásob

Exchange
slovakia
3
0
Posúdenie stavu zásob


Počas aktívnej znášky včely vytvárajú v úli zásoby, ktoré im umožnia prezimovať. Včelár im časť týchto zásob v podobe medu odoberá a tak ich musí v období prípravy na zimu nahradiť.

© IVANA TLAK GAJGER

Množstvo zásob, ktoré by mali mať včely v našich podmienkach, aby prezimovali bez úhynu je približne 12-15kg. Toto je celkové množstvo, teda vlastné zásoby medu a peľu aj zásoby vytvorené z cukrového sirupu, ktorý bol včelám podaný.

Hodnotenie zásob (a znášky) vykonávame jednoduchým pohľadom do vnútra úľa. Vyhodnocujeme koľko buniek je medom, či peľom naplnených aj to, či sú zaviečkované. Pokročilejšou metódou, ktorá nám poskytne presnejšie výsledky je využitie úľových váh, ktoré nám poskytnú váhu úľa. V prípade skúsených včelárov je možné tiež odhadnúť hmotnosť jednoduchým nadvihnutím úľa, či nástavkov. Váženie úľa je tiež preferovanou metódou v zime, kedy nechceme otvárať úle, aby sme ich príliš neochladili, no zároveň chceme mať prehľad o spotrebe zásob.

Viac sa dočítate aj na tomto odkaze O hodnotení zásob.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0