Prawidłowe ustawienie uli

Best practice
poland
32
0
Prawidłowe ustawienie uli


Rozmieszczenie uli na pasieczysku może być różne, trzeba jednak wziąć pod uwagę kilka czynników, które maja na względzie wygodę pszczelarz i potrzeby pszczół.

– Pszczelarz powinien mieć orientację w pasiece, dostęp do każdego ula, a w czasie wykonywania przeglądu jednego z uli nie może stać na drodze lotu pszczół z innych pni.

– Sposób rozmieszczenia uli na pasiece powinien ułatwiać pszczołom odnajdywanie swojego ula

– Zapewnić dobre oświetlenie z lekkim cieniem w godzinach najsilniejszej operacji słonecznej

– Przed każdym ulem powinna się również znaleźć 1,5 -2 metrowa wolna przestrzeń, umożliwiające stopniowe wzbijanie się pszczół w powietrze z mostków wylotowych i wygodne „lądowanie” po powrocie z lotów

Jeśli dysponujesz pasieczyskiem dużym, równym na którym możesz zasadzić drzewa i krzewy zacieniające w sposób odpowiedni do rozmieszczenia uli, to ustawiaj je w rzędy i w szachownicę, zachowując 3-4 metrowe odstępy między ulami i rzędami:

– Na mniejszych i przypadkowych  pasieczyskach (np. w sadzie przydomowym, w lesie) rozstawę uli dostosuj do istniejącego zadrzewienia i ustawiaj je grupowo po dwa, trzy ule przy każdym drzewie, ustawiając wylotki w różnych kierunkach, co pozwoli na oszczędność miejsca (niestety w tym przypadku pszczelarz narażony może być na użądlenia pszczół z rodzin już przejrzanych i na rabunki)

– Na bardzo małych i ciasnych pasieczyskach ustaw ule w zwartym rzędzie na wspólnej podstawie i w celu ułatwienia pszczołom orientacji pomaluj różnymi kolorami  ule i mostki wylotowe. Wadą takiego ustawienia uli jest łatwe błądzenie pszczół, praca pszczelarza jest utrudniona ponieważ ma on do niego dostęp tylko z jednej strony, poza tym każdy wstrząs przeglądanego ula niepokoi inne pszczoły

– Na pasieczysku, w zacisznym dobrze nagranym miejscu ustaw koniecznie poidło z wodą które należy uruchomić już od pierwszego oblotu wiosennego oraz dla wygody pszczelarza topiarkę słoneczną

© Jacek Jachuła

Does the description correspond to the practice applied in your country?
32
0