Pred premiestnením včelstiev na nové miesto vykonajte kontroly na prítomnosť chorôb včiel

Exchange
slovakia
3
0
Pred premiestnením včelstiev na nové miesto vykonajte kontroly na prítomnosť chorôb včiel


Na nové lokality by sme mali presúvať len také včelstvá, ktoré sú klinicky zdravé. Zabránime tak šíreniu chorôb.

Presuny včiel a podmienky spojené s kočovaním sú bližšie popísané v článku O dodržiavaní predpisov pre kočujúce včelstvá.

Chovateľovi je daná povinnosť veterinárnej kontroly pred začiatkom kočovania. Túto kontrolu vykonáva lokálna RVPS v lokalite do ktorej sa dané včely presúvajú.

Poverený veterinárny lekár tak vykoná klinickú prehliadku aj odber vzoriek v prípade potreby. Následne je vystavené potvrdenie a povolenie na plánovaný presun.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0