Sezónne premiestnenie včelína

Best practice
slovakia
15
0
Sezónne premiestnenie včelína


Premiestňovanie včiel vykonávame počas roka, pokiaľ potrebujeme včelám zabezpečiť optimálne podmienky, ale aj v prípade, že by sme k nim v zime a na jar mali obmedzený prístup.

car
autor: @Fani Hatjina
© Fani Hatjina

Presun včiel vykonávame najčastejšie po zime, aby sme im zaistili prísun dostatku potravy. Samozrejme pri takomto presune ak ide o novú lokalitu, musíme sa držať ostatných praktík a zabezpečiť, že budú chránené pred stresom z blízkych budov alebo priemyslu a tiež nebudú vystavené zlým poveternostným vplyvom.

Iným dôvodom presunu môže byť ošetrovanie blízkych plôch rôznymi chemickými prípravkami, kedy môže presun ochrániť včely pred letálnou dávkou.

Včely presúvame aj kvôli klimatickým faktorom. Či už je to zmena podmienok na lokalite, suché alebo naopak príliš vlhké letá.

Príprava úľov pred presunom pozostáva zo zabezpečenia úľov pred únikom včiel, no zároveň musíme docieliť správne odvetranie, aby sme im nespôsobovali teplotný stres. Na presun je potom najvhodnejší čas, keď sú včely prirodzene v úli; počas tmy.

Na premiestňovanie úľov využívame motorové vozidlá, nákladné vozidlá alebo dodávky, vždy volíme dostatočne priestranné vozidlo, v ktorom môžu byť úle správne ukotvené pomocou popruhov a snažíme sa ich premiestniť za čo najkratší čas a s minimom zastávok.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
15
0