Správne umiestnenie úľa

Exchange
slovakia
7
0
Správne umiestnenie úľa
Item
Apiary
EU climatic area
Cold
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
13 Detail

Správne umiestnenie úľa zohľadňuje nie len potreby včiel ale aj dobré susedské vzťahy.

tools for transportation of hives (e.g. car)

Výber vhodného stanovišťa pre umiestnenie včiel musí spĺňať základné životné potreby včelstva a zároveň musí zabezpečiť, aby nedochádzalo k zhoršeniu ich zdravia. Dôležitou stránkou je tiež snaha vyhnúť sa alebo minimalizovať konflikty so susedmi alebo okolitým obyvateľstvom. Neodmysliteľnou stránkou pri umiestnení úľov je brať na zreteľ prírodný ráz krajiny a okolitej využívanej pôdy.

Veľmi dôležité je pri umiestnení úľa brať do úvahy, že rádius včiel pri hľadaní potravy je 6 km od úľa, kde je zaistený dostatok potravy od jari do jesene. Nesmieme zabudnúť aj na dostupnosť vodných zdrojov. Lokalita sa odporúča taká aby pozemok bol suchší, nie veterný, s relatívne nízkou vlhkosťou.

Samotná orientácia a umiestnenie úľov je veľmi dôležitý faktor pohody včelstiev. Letáče by mali byť orientované podľa možností na juhovýchod až na juh. Je to potrebné pre zabezpečenie zohrievania úľov od skorého rána, hlavne v období chladnejších dní.

Čo sa včelára týka, (ale aj včiel), je dôležitá dobrá dostupnosť k včelstvám a zároveň aj nie príliš veľká vzdialenosť od bydliska. Avšak mimo vlastnej záhrady alebo pozemku, si treba uvedomiť, že všetky pozemky niekto vlastní a my vstupujeme na cudzí pozemok (lúky, polia, lesy a podobne), čo zákonite vedie ku konfliktom.

Počty včelstiev sa dajú približne odhadnúť; napríklad v záhrade, kde rastú ovocné stromy, zelenina a podobne, a výmera je 4-5 árov sa odporúča chovať 3-4 maximálne 5 včelstiev. Na menších pozemkoch sa neodporúča držať včelstvá.

Dôležité je si uvedomiť, že v prípade ak včelárite blízko susedovho pozemku, by ste medzi vami a susedným pozemkom mali vybudovaný plot vo výške aspoň 2,5 metra. Nie je rozdiel či je to živý plot alebo plot z dreva alebo pre včely husté pletivo, podstatné je, aby to bola nepreniknuteľná bariéra pre včely. Samozrejme, ak je to možné, letáč by nemal byť nasmerovaný na susedov pozemok.

In Slovakia: beehives must be separated from the neighboring land/parcel by a barrier at least 2 meters high (e.g. fence, green belt, etc.). Beehives must be located at least 50 meters from a cemetery, kindergarten or church.

Rate this practice!
7
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip