Vyhýbanie sa oblastiam vystaveným nadmernej vlhkosti a vetru

Exchange
slovakia
1
0
Vyhýbanie sa oblastiam vystaveným nadmernej vlhkosti a vetru
Item
Apiary
EU climatic area
Temperate
Colony status
Always applicable
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
8 Detail

Včely zle znášajú kombináciu vysokej vlhkosti, nízkych teplôt a prudkého vetra.

Včely zle znášajú nadmernú vlhkosť, ktorá môže navyše prispieť k zhoršeniu začínajúcich patologických stavov akými sú nozematóza alebo rôzne mykózy. Aby sme znížili riziko nadmernej vlhkosti v okolí úľa, musíme sa vyhnúť miestam, kde je zlá cirkulácia vzduchu, je tam väčšinu dňa tieň alebo len málo slnečného svetla a miestam, kde sa často vyskytuje hmla.

Na druhej strane, ak zvolíme lokalitu, kde je prúdenie vetra nadmerné, spôsobí to, že včely nebudú lietať za potravou, alebo budú mať problém sa do úľa vrátiť, čo sa samozrejme prejaví na produkcii ale aj zdraví rodín. Na jar včely oddaľujú očistné lety, čím stúpa riziko hnačky včiel. Silný vietor dokáže v extrémnych prípadoch prevrhnúť celé úle a spôsobiť značné škody.

Na zmiernenie vplyvu vetra môžeme využiť zalesnené oblasti alebo oblasti lemované stromami, ktoré slúžia ako vetrolam, poprípade blízke budovy alebo vybrať miesto umiestnené do svahu.

Vyhnime sa teda miestam, kde :

sa zdržiavajú jarné a dažďové zrážky,

sa nachádza spodná voda,

sa na jar netopí sneh,

je riziko vzniku povodní,

sú veľké vodné plochy, ktoré zvyšujú vlhkosť vzduchu.

Rate this practice!
1
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip