Vyhýbanie sa oblastiam vystaveným nadmernej vlhkosti a vetru

Best practice
slovakia
13
0
Vyhýbanie sa oblastiam vystaveným nadmernej vlhkosti a vetru


Včely zle znášajú kombináciu vysokej vlhkosti, nízkych teplôt a prudkého vetra.

Včely zle znášajú nadmernú vlhkosť, ktorá môže navyše prispieť k zhoršeniu začínajúcich patologických stavov akými sú nozematóza (na obrázku vpravo) alebo rôzne mykózy. Aby sme znížili riziko nadmernej vlhkosti v okolí úľa, musíme sa vyhnúť miestam, kde je zlá cirkulácia vzduchu, je tam väčšinu dňa tieň alebo len málo slnečného svetla a miestam, kde sa často vyskytuje hmla.

Autor: Marco Ruffelli
© Marek Ratvaj

Na druhej strane, ak zvolíme lokalitu, kde je prúdenie vetra nadmerné, spôsobí to, že včely nebudú lietať za potravou, alebo budú mať problém sa do úľa vrátiť, čo sa samozrejme prejaví na produkcii ale aj zdraví rodín. Na jar včely oddaľujú očistné lety, čím stúpa riziko hnačky včiel. Silný vietor dokáže v extrémnych prípadoch prevrhnúť celé úle a spôsobiť značné škody.

Na zmiernenie vplyvu vetra môžeme využiť zalesnené oblasti alebo oblasti lemované stromami, ktoré slúžia ako vetrolam, poprípade blízke budovy alebo vybrať miesto umiestnené do svahu. Informácie nájdete aj na tejto stránke.

Vyhnime sa teda miestam, kde :

sa zdržiavajú zrážky, a to najmä na jar,

sa nachádza spodná voda,

sa na jar netopí sneh,

je riziko vzniku povodní,

sú veľké vodné plochy, ktoré zvyšujú vlhkosť vzduchu.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0