Vyhýbanie sa prekážkam pre včely

Exchange
slovakia
0
0
Vyhýbanie sa prekážkam pre včely
Item
Apiary
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Production line
All

Fyzické prekážky sťažujú včelám vylietavanie ale aj návrat do úľa a včelárom pohyb okolo nich. Pravidelnou údržbou zabezpečíme optimálne pracovné podmienky pre včely aj pre nás.

Rôzne trávne a rastlinné porasty v okolí úľov by mali byť pravidelne udržiavané v takej výške, aby neblokovali vstup do úľa a včely tak mohli ľahko vojsť dnu ale aj vyletieť von. Taktiež frekventované cesty alebo železnice predstavujú pre včely nebezpečenstvo. Treba zabezpečiť, aby sa mohli bez ujmy dostať na druhú stranu komunikácie bez zrážky s vozidlom. V praxi to dosiahneme využívaním živých plotov alebo tkaninou natiahnutou cez pletivo. Včely tak po opustení úľa dosiahnu výšku, v ktorej im nič nehrozí.

Osobitným typom prekážok sú poveternostné vplyvy rozoberané v samostatnej kapitole.

Vysokú trávu odstraňujeme tak aby sme nerušili včely a zároveň sa vyhli ich útoku v prípade podráždenia. Najvhodnejšie je kosiť skoro ráno. Elektrické náradie sa vyznačuje nižšou hlučnosťou a tiež sa s ním ľahšie manipuluje než s benzínovými kosačkami alebo krovinorezmi. Pravidelnou úpravou porastu uľahčíme nie len návrat včiel ale aj prácu v okolí úľa. Navyše prítomnosť vysokej trávy nám sťažuje pozorovanie uhynutých včiel pred úľom. Permanentnejšou alternatívou ku koseniu je využitie štrku alebo kameňov ako podkladu pred úľmi.

V zime predstavuje špecifikum prítomnosť snehu. Vo všeobecnosti sneh nepredstavuje problém, nakoľko včely v tomto čase úľ neopúšťajú. Navyše je to dobrá forma izolácie. Vhodné je však odstrániť sneh z letáča pre zabezpečenie vetrania, ktoré je aj v zime dôležité.

V extrémnych prípadoch môžu predstavovať prekážku aj nahromadené mŕtve včely vo vstupnom otvore. V takom prípade môžeme odstrániť tieto včely napríklad nožom. Samozrejme, nález vysokého počtu včiel, ktoré nedokážu byť odstránené prirodzene poukazuje na závažnejší problém v úli a vyžaduje si našu pozornosť.

Rate this practice!
0
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip