Vykonávanie selekcie na získanie matiek, ktoré sú odolnejšie voči chorobám a prispôsobené miestnym klimatickým podmienkam

Exchange
slovakia
3
0
Vykonávanie selekcie na získanie matiek, ktoré sú odolnejšie voči chorobám a prispôsobené miestnym klimatickým podmienkam


Kvalitná matka zabezpečí nie len vysokú produkciu kvalitných robotníc a tým aj vysokú produkciu medu, či iných produktov, no zároveň matky s vhodnou genetikou dokážu prispieť k celkovému zdraviu včelstiev. Odolnosť voči chorobám a adaptácia na miestne klimatické pomery sú geneticky podmienené a odovzdávajú sa z matky na robotnice. Ak využijeme matky, ktoré majú správny genetický základ môžeme dosiahnuť zdravšie včelstvá.

Je dobre známe, že včelie matky odovzdávajú svojmu potomstvu genetickú výbavu, ktorá ovplyvňuje ich hygienické správanie, a tak aj zvyšuje ich odolnosť voči chorobám. Na Slovensku prebieha program šľachtenia matiek na Výskumnom ústave včelárskom v Liptovskom Hrádku. Chované matky sú inseminované za účelom dosiahnutia želaných vlastností.

Matky takto vyšľachtené si následne koncový používateľ môže zaobstarať od rôznych predajcov a vybrať si matku, ktorá je lepšie adaptovaná na dané geografické podmienky, či nadmorskú výšku.

Na Slovensku pôsobí Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely a jeho úlohou je zachovanie a udržovanie genofondu pôvodnej miestnej včely, ktorého ťažisko spočíva vo vyhľadávaní, hodnotení, založení, udržiavaní a selekcii línií kranskej včely pôvodnej na území Slovenska. Dlhodobým chovateľským cieľom je šľachtenie Slovenskej kranskej včely na zlepšovanie úžitkových a sprievodných vlastností chovaných včiel a na zvýšenie prirodzenej odolnosti proti chorobám.

Včelár si môže zaobstarať včely línie Carnica Sokol, Carnica Martin, či Tatranka.

Postup výmeny matiek je detailne popísaný v rámci článku : Výmena matky

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0