Zabránenie proti krádeži úľov

Best practice
slovakia
14
0
Zabránenie proti krádeži úľov


Krádeže zo včelnice sú nie len ekonomickou ale aj morálnou ujmou, najmä pre začínajúcich včelárov.

fencing
camera/camera trap
GPS module

Krádež materiálu alebo celých včelstiev zo včelína spôsobuje materiálne škody, no zároveň aj odrádza od ďalšieho chovu včiel, keďže takéto ekonomické straty sú často vysoké a opätovná investícia sa môže znova stať terčom zlodejov.

Autor @Jesus Llorente
© Marek Ratvaj
© Marek Ratvaj

Prvou líniou ochrany včiel je oplotenie, poprípade doplnené o živý plot alebo iný prostriedok, ktorý sťaží výhľad na úle alebo materiál.

Ďalším nástrojom sú kamery alebo fotopasce s nočným videním. Tieto dokážu okrem vytvorenia záznamu o páchateľoch alebo ich vozidle navyše v prípade spustenia notifikovať SMS správou.

Najpokročilejším spôsobom ochrany sú GPS moduly ukryté v úľoch, ktoré umožňujú dohľadať odcudzené úle.

Žiaľ v konečnom dôsledku sa na krádeže úľov špecializujú skupiny, ktoré majú prepracované postupy a tak sú mnohé bezpečnostné opatrenia márne.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
14
0