Zapewnienie obecności drzew (lub innych barier) w celu stworzenia ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi

Best practice
poland
31
0
Zapewnienie obecności drzew (lub innych barier) w celu stworzenia ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi


Pasieczysko powinno być bezwzględnie osłonięte od wiatrów jak również nie powinno znajdować się w miejscach zbyt silnie nagrzewających się pozbawionych wszelkiego przewiewu np. pod południową ścianą budynku czy na terenie otoczonym wysokim parkanem lub murem. Żywopłoty np. roślinne , drzewa czy krzewy, oprócz ochrony przed warunkami atmosferycznymi ułatwią pszczołom orientację w ustaleniu położenia swego ula.

Pasieczysko należy ogrodzić siatką, płotem lub jako uzupełnienie żywopłotem, który stwarza osłonę od wiatrów i zadymek śnieżnych, jak również utrudni zwierzętom i innym nieproszonym gościom dostęp do uli.

Na niewysokie przypasieczne żywopłoty wybierz gatunki roślin takich jak karagana i śnieguliczka.

Na wysokie żywopłoty wybierz kolcowój szkarłatny, klon tatarski czy ałyczę.

Na średnio wysoki, ale zwarty żywopłot wybierz ligustry i żylistki lub tawuły.

Jeżeli jest to możliwe dobrze jest od strony najczęstszych wiatrów i od strony północno-wschodniej posadzić na zewnątrz ogrodzenia, w pewnej odległości, kilka lub kilkanaście świerków, które będą łagodziły siłę najbardziej szkodliwych wiatrów.

Wewnątrz ogrodzenia, na pasieczysku warto sadzić rośliny (w rzadkiej rozstawie tak, aby nie zasłaniały całego pasieczyska), które mogą zapewnić rodzinom pszczelim lekki cień od strony południowo-zachodniej (drzewa owocowe, wiśnia, wierzba).

© Aleksandra Splitt

Does the description correspond to the practice applied in your country?
31
0