Good Beekeeping Practices

Good beekeeping practices are those integrative activities that beekeepers apply to obtain optimal health for humans, honeybees and the environment

Good Beekeeping Practices

Filter by:
Vervanging van wasraten (hoeveel en wanneer)
Exchange

Vervanging van wasraten (hoeveel en wanneer)

Door in het bijenvolk in contact te komen met pollen en propolis en door ophoping van poppencocons en larvale uitscheidingen,…

Controle van de wasmot en wasmotvrije opslag van was
Exchange

Controle van de wasmot en wasmotvrije opslag van was

Als je oude wasramen wenst op te sparen alvorens deze te smelten of om ze volgend jaar te hergebruiken, wees…

Verwerking van de bijenwas (van het weghalen van oude raten tot de productie van nieuwe waswafels)
Exchange

Verwerking van de bijenwas (van het weghalen van oude raten tot de productie van nieuwe waswafels)

Door het vervaardigen van waswafels uit de was van jouw oude raten, blaas je die oude was nieuw leven in…

Toevoegen van honingzolders ter preventie van zwermen
Exchange

Toevoegen van honingzolders ter preventie van zwermen

De maanden april, mei en juni zijn typisch de maanden met veel dracht, wanneer kolonies op volle sterkte komen. Dit…

Nazicht van de voedselvoorraad
Exchange

Nazicht van de voedselvoorraad

Hoe te weten te komen hoeveel voedsel jouw bijen nodig hebben om de winter door te komen, kun je lezen…

Inwinteren in de broedbak
Exchange

Inwinteren in de broedbak

Na de laatste zomeroogst (augustus) is het al tijd om jouw bijenvolken klaar te maken voor de winter. Je kunt…

Selectie naar koninginnen die meer ziekteresistent zijn en aangepast aan de lokale omstandigheden
Exchange

Selectie naar koninginnen die meer ziekteresistent zijn en aangepast aan de lokale omstandigheden

Indien je zelf voor koninginnen zorgt, laat ze dan op jouw stand bevruchten (standbevruchting), opdat zij paren met darren uit…

Regels navolgen rond het seizoensgebonden verplaatsen van bijenvolken ter preventie van ziekteverspreiding
Exchange

Regels navolgen rond het seizoensgebonden verplaatsen van bijenvolken ter preventie van ziekteverspreiding

Als je je bijenkasten verplaatst naar andere gebieden zijn er regels te volgen, vooral wanneer je ze buiten België verplaatst.

Interne kastinspectie
Exchange

Interne kastinspectie

Ook al lijkt alles goed door naar de activiteit op de vliegplank te kijken, is de enige manier om dit…

Op bijenziektes controleren vóór het verplaatsen van kolonies naar een nieuwe locatie
Exchange

Op bijenziektes controleren vóór het verplaatsen van kolonies naar een nieuwe locatie

Als je je bijenkasten verplaatst naar andere gebieden, moet je zeker zijn dat deze geen ziektes bevatten, om geen andere…

Optimaliseren van het aantal en moment van kastcontroles
Exchange

Optimaliseren van het aantal en moment van kastcontroles

Om te weten hoe het er precies in een bijenkast aan toe gaat en of er risico's zijn, zul je…

Elimineren van te zieke kolonies om hun reproductie te verhinderen
Exchange

Elimineren van te zieke kolonies om hun reproductie te verhinderen

Soms is het nodig om een volk te elimineren door afzwaveling om te voorkomen dat ziektes zich naar andere volken…

De benodigde ruimte voor een groeiende kolonie inschatten
Exchange

De benodigde ruimte voor een groeiende kolonie inschatten

De vuistregel is om kolonies meer ruimte te geven wanneer zij ongeveer 80% van de beschikbare ramen bevolken.

Inspecteren van kolonies tijdens gunstige weersomstandigheden
Exchange

Inspecteren van kolonies tijdens gunstige weersomstandigheden

Wanneer de temperatuur hoger is dan 15°C, het zonnig is en je bijen ziet af- en aanvliegen, is het het…

De beste kolonies als larvendonors selecteren
Exchange

De beste kolonies als larvendonors selecteren

Het is belangrijk dat je de beste kolonies op je bijenstand selecteert als larvendonors, om de toekomst van jouw bijenvolken…

Verruimen van de kast om de kolonie meer plaats te geven
Exchange

Verruimen van de kast om de kolonie meer plaats te geven

De belangrijkste manier om zwermen te verhinderen is het verruimen vaan de plaats waarover een kolonie kan beschikken.

Toediening en nazicht van wintervoer
Exchange

Toediening en nazicht van wintervoer

's Winters kan het zijn dat de bijen niet toekomen met de honing die men laat zitten. In dat geval,…

Het vervangen van koninginnen in geval van hoge mijteninfectie of slecht hygiënisch gedrag
Exchange

Het vervangen van koninginnen in geval van hoge mijteninfectie of slecht hygiënisch gedrag

Een koningin kan aan vervanging toe zijn wanneer ze te oud wordt, maar ook als zij ongewenste eigenschappen vertoont die…

Evalueren van het paarsucces en begin van de leg van nieuwe koninginnen
Exchange

Evalueren van het paarsucces en begin van de leg van nieuwe koninginnen

Om te weten te komen of een koningin succesvol heeft kunnen paren en is beginnen leggen, zul je moeten nakijken…

Slechts ziektevrije bijen en ramen naar andere kolonies overzetten
Exchange

Slechts ziektevrije bijen en ramen naar andere kolonies overzetten

Het is heel belangrijk om zeker te zijn middels een inspectie dat een kolonie ziektevrij is, eer je haar bijen…